SÍLA SPOJOVAT,
ODVAHA POMÁHAT.

Libor Uhlík

Nezávislý kandidát za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko.

Přijďte k volbám 5. a 6. října 2018.

Proč kandiduji do Senátu?

S přáteli pořádám historické jarmarky, na které již přes dvacet let chodí desetitisíce lidí. A můj domovský Úštěk, krásné historické město, tak pravidelně ožívá návštěvníky. Teď v červenci to byl již 20. ročník akce „Piráti dobývají jezero Chmelař“. Vedle toho provozuji oblíbené farmářské trhy, řadu maloobchodů nebo galerii umění v Úštěku, která již hostila díla více než stovky umělců. Krom podnikání mám zkušenosti také z komunální politiky. Byl jsem členem zastupitelstva a radním v Úštěku, dodnes jsem členem poradní komise pro kulturu a sport při radě města. Aktivní jsem ale byl již před sametovou revolucí a v Litoměřicích pořádal hudební festival a další akce proti režimu.

A proč jsem se rozhodl kandidovat? Senát vnímám jako ústavní pojistku demokratického systému. Je brzdou i strašákem autokratických vládců i laciných populistů. To je vidět na rétorice některých politiků, kteří chtějí Senát zrušit. Proto musí být v Senátu výrazné osobnosti, které už něco dokázaly – nezávislé, s vlastním názorem, silnou vůli, nebojácní a přímí. Zároveň musí být senátor osobností se silnou vazbou na region, za který kandiduje, a ve kterém žije.

Dělá mi radost, když můžu pro své spoluobčany něco udělat. S tím jsem začal a určitě v tom chci pokračovat, ať už jako pořadatel komunitních akcí, galerista, malý podnikatel, nebo i jako senátor. Svojí trvalou prací chci přispět k propagaci a rozvoji regionu, k řešení běžných problémů obcí, měst, sportovních a zájmových organizací, pomoci právní či jinou radou občanům v nouzi či v tíživé situaci.

MOJE PRIORITY

Pokud mě zvolíte do Senátu, budu prosazovat:

 • Podpora malých podnikatelů, lokálních zemědělců i tradičních řemesel. Ti všichni tvoří zdravé jádro naší ekonomiky a s láskou vyrábějí a pěstují kvalitní lokální produkty. Místo aby se dočkali zastání a pomoci od státu, tak jim život komplikuje špatně nastavený systém EET a velké kolosy díky dotacím získávají konkurenční výhodu. To je potřeba změnit.
 • Podpora kulturní identity regionu a rozvoj turismu. Náš region je plný úžasných lidí a má za sebou dlouhou a zajímavou historii. Máme světu co nabídnout a turismus našemu kraji prospěje. Hlavní ale je, aby se tu dobře žilo a nechtělo se nám odcházet pryč, aby mladí lidé i rodiny tu našli uplatnění i zábavu. Budu proto nadále podporovat a pořádat komunitní i kulturní akce v celém regionu. A jako senátor toho zvládnu ještě víc.
 • Zlepšení kvality služeb i v případě menších obcí. Ty mnohdy trápí odloučenost od větších měst kvůli nedostatečné infrastruktuře a špatnému dopravnímu spojení. Ne každý si přitom může dovolit auto a na nákupy, za lékařem nebo do lékárny to je daleko. Ale proč by měli lidé za vším dojíždět? Budu se zasazovat o to, aby podnikatelé, často právě ti malí, chtěli investovat do rozvoje venkova a tamní život vzkvétal.
 • Podpora a ochrana demokracie v naší zemi. Chci, abychom k sobě byli více upřímní a otevření, abychom si navzájem více důvěřovali a žili tu spolu, ne vedle sebe. Všichni to tu máme rádi, nenechme si naše životy a tuhle krásnou zem kazit strašením populistů. Budu proto hájit objektivnost a nezávislost informačních médií a bojovat za kvalitní a dostupné školství.

JAK BUDU PRACOVAT

Jako Váš senátor chci:

 • Aktivně se účastnit všech schůzí pléna a výborů a pravidelně informovat o své práci.
 • Dodržovat kodex hnutí SENÁTOR 21.
 • Být transparentní. Povedu otevřený diář, registr schůzek s lobbisty a budu mít majetkové přiznání na webu.
 • Aktivně působit v regionu. Budu mít otevřenou senátní kancelář, pravidelně se scházet s občany, účastnit se jejich akcí a pomáhat nacházet řešení Vašich problémů.
 • Poskytovat zdarma právní poradenství a pomáhat Vám se v zákonech orientovat.
 • V případě potřeby jednat za Vás s úřady a pomáhat Vám Vaši situaci řešit.
 • Zasadit se o konstruktivní spolupráci na zákonech napříč politickým spektrem ve prospěch občanů.
 • Udělat politiku přístupnou a srozumitelnou pro všechny.